شنبه 11 اسفند‌ماه سال 1386

کهکشانی از ستاره ها به اندازه یک پرتغال

اگر فاصله ها را در کهکشان راه شیری به ازای هر1میلیون کیلومتر 10سانتی

متر بگیریم :

ü  خورشید به اندازه ی پرتغالی به قطر 4/10سانتی متر می رسد !

ü  زمین به اندازه ی یک ذره ی شنی به قطر 1میلیونیوم میلی متر میرسد که در فاصله ی 15متری خورشید است!

ü  مشتری به اندازه نخود به قطر یک سانتی متر در فاصله ی 80متری خورشید قرار می گیرد!

ü  پولوتو که مرز قلمرو سیارات در منظومه شمسی است در فاصله ی 600 متری از خورشید قرار می گیرد !

ü  فضا پیمای ویجر که در دهه گذشته ی میلادی برای کاوش به فضا فرستاده شده بود در این مدل کوچک در فاصله ی 1کیلومتری خورشید پرتغالی است !

ü  در این مدل پرتغالی نزدیکترین ستاره به ما بعد از خورشید که قنطوروس نام دارد در فاصله ی 4000 کیلومتری خورشید قرار می گیرد !مثلا اگر خورشید پرتغالی را در تهران فرض کنید ،قنطوروس در اروپا جای می گیرد .حال می بینید که حتی در این مدل کوچک هم نمی توانید تمامی کهکشان را درون زمین بازی یا مدرسه یا دانشگاه جای دهید .یعنی برای جای دادن ستاره ها وسیارات کهکشان راه شیری  تمامی کره ی زمین هم کم می باشد وتازه این فقط یکی از صد کهکشان موجود در عالم می باشد .

                                              

                                                                                             گروه علوم تجربی

                                                                                    اداره آموزش و پرورش سرایان

                                                                                          فرزانه خالصی مقدم